Sastanak o napretku provedbe projekata

Prošli tjedan 7. i 8. lipnja bili smo na konferenciji u Crikvenici gdje smo na sastanku o napretku provedbe projekta sudjelovali na predavanjima o Postupcima nabave, Najčešćim pogreškama te Prenamjenama i plaćama. Bili smo također i dio testne skupine koja je isprobala novu aplikaciju Nacionalne zaklade, a iskoristili smo i ovu priliku za individualni sastanak o napretku provedbe projekta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *