PROJEKTI

Naziv projekta: Zaigraj znanje – jačanje kapaciteta lokalne zajednice

Cilj projekta : Razvoj udruge HU-IZ-VI kroz jačanje operativnih kapacitet na način da budu u mogućnosti odgovoriti  na sve izazove i probleme lokalne zajednice

Aktivnosti projekta: 

  • edukacije – financijsko upravljanje, izrada poslovnog plana, crowdfunding, marketing i društvene mreže, društveno poduzetništvo, osposobljavanje za rad na računalu
  • lokalne inicijative – Local Game Jam i Info Game Job
  • izrada edukativnih video igara – teme: potres, poplave i pandemija
  • izrada online priručnika – tema: Osnivanje start-upova

Vrijednost projekta: 492.050,99 kn (65.306,39 €)
Projekt je 100% sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Projektni partner: Sisačko- moslavačka županija


Ciljana skupina ovog projekta je organizacija civilnog društva – Hrvatska udruga izrađivača videoigara (HU-IZ-VI).


Sam projekt nastavak je inicijative koju već od 2016. provodi SMŽ, RA SIMORA i Regionalni koordinator SMŽ – “SMŽ – središte gaming industrije”. Ovaj projekt prilika je i mogućnost da se uspješno nastave aktivnosti incijative te da se krajnjim korisnicima ovog projekta, kroz snažan rad Udruge omogući pristup edukacijama, tržištu rada, znanju i vještinamakoje se danas traži.

Projekt je u skladu s OP ULJP 2014. – 2020., prioritetom Dobro upravljanje, specifičnim ciljem 1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja jer upravo ima za cilj razviti i ojačati rad udruge HU-IZ-VI kako bi kvalitetnije pridonijela lokalnoj zajednici u suočavanju s problemima i izazovima. Također je u skladu sa svim drugim prioritetima OP ULJP, jer direktno pridonosi stvaranju kvalitetne obrazovne snage i povećanju zapošljavanja kroz efikasniji pristup zapošljavanju ranjivih skupina, kroz povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine i unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija radne snage. Europa 2020 zalaže se za Pametan rast, Održiv rast i Uključiv rast.