O Nama

Cilj Hrvatske udruge izrađivača videoigara je udruživanje i jačanje izrađivača videoigara, njihova promocija na području Republike Hrvatske, izrada videoigara koje su gejmificirane i prilagođene potrebama tržišta, a usmjerene i namijenjene svim osobama, te pružanje usluga od općeg interesa za opće dobro.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Hrvatske udruge izrađivača videoigara su izdavanje računalnih igara, izdavanje ostalog softvera, proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, računalno programiranje, ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima, ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima, istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, specijalizirane dizajnerske djelatnosti, fotografske djelatnosti, pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju, kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, izvođačka umjetnost, pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti, umjetničko stvaralaštvo, djelatnosti zabavnih i tematskih parkova, ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (organiziranje događanja vezano uz gaming industriju), volonterstvo, razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice, socijalno poduzetništvo, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva, suzbijanje i zaštita od diskriminacije, ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita prava djece, zaštita prava mladih, zaštita prava osoba s invaliditetom, vjerska prava i slobode, zaštita prava nacionalne manjine, razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potporama, odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava, socijalna pomoć i podrška, pomoć i podrška djeci, pomoć i podrška mladima, pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška nezaposlenima, humanitarna pomoć, pomoć žrtvama prirodnih katastrofa, psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama.

Trenutni predsjednik udruge je Dominik Cvetkovski, a tajnik udruge je Josip Barun.

Statut je slobodan za pročitati: link

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate upit za Hrvatsku udrugu izađivača videoigara možete nam se javiti s vašim prijedlozima i pitanjima na kontakte: